e-Dnevnik Plus
Proširenje za učenički e-Dnevnik u školama
prijenos korisničkih podataka za prijavu u e-Dnevnik